การอธิษฐาน

1 เธสะโลนิกา 5:16-18
“จงชื่นชมยินดีอยู่เสมอ จงอธิษฐานอยู่เสมอ จงขอบพระคุณในทุกสถานการณ์เพราะนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสต์”

เราปรารถนาที่จะเป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐาน การอธิษฐานเป็นวิธีการแห่งพระคุณที่พระเจ้าประทานให้เรามีความสัมพันธ์และเติบโตในพระองค์ นอกจากนี้เราเชื่อว่าพระเจ้าทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จผ่านคำอธิษฐานของเรา ด้วยเหตุนี้เราจึงได้รับการเรียกร้องให้อธิษฐานอย่างขะมักเขม้นและเราขอเชิญคุณเข้าร่วมในการอธิษฐานกับเรา:

• สังคมของเรา
สังคมจะเต็มไปด้วยพระคุณของพระเจ้าผ่านทางคริสตจักรของพระองค์

ช่องทางที่คุณสามารถร่วมอธิษฐานกับเราได้
วันอังคาร ประชุมอธิษฐานเผื่อ ซูม (เวลา 20:00-20:50) Email: [email protected]

8:00 น. อธิษฐาน (อธิษฐานร่วมกัน)
เราได้มองหาช่องทางที่จะพัฒนาการอธิษฐานร่วมกันและชีวิตการอธิษฐานส่วนตัว เราได้เริ่มกลุ่มอธิษฐาน 8.00 น.ขึ้นเพื่ออธิษฐานอ้อนวอนร่วมกัน ณ ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เราหยุดและนิ่งสงบสักครู่เพื่ออธิษฐานในเวลาประมาณ 8.00น.ในหัวข้อเดียวกัน การอธิษฐานเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้เวลานาน อาจใช้เวลา 1-2 นาที เมื่ออธิษฐานเสร็จ คุณอาจจะส่งข้อความ8.00น. เข้าไปในกลุ่มไลน์ เกรซ ซิตี้ ขอเชิญเข้าร่วมการริเริ่มการอธิษฐาน 8:00 น ทุกเช้า

คุณอยากจะอธิษฐานหรือเปล่า

เราอยากจะอธิษฐานเพื่อคุณและอธิษฐานด้วยกันกับคุณ กรุณาแจ้งให้ทราบ