คำเทศนา

19 กันยายน, 2564

แก่นแท้ของความจริง
2 เปโตร 2

12 กันยายน, 2564

ชีวิตของความเชื่อ
2 เปโตร 1

5 กันยายน, 2564

ความหวังในความทุกข์
1 เปโตร 5

Attention! With the recent updates regarding COVID 19, we have transitioned temporarily to meeting and worshiping online. Join on Facebook.