คำเทศนา

ติดตามพอดคาสต์

กดติดตามพอดคาสต์ของ Grace City Bangkok เพื่อรับฟังคำเทศนาประจำสัปดาห์และคำสอนอื่นๆ

สามารถรับฟังได้ทาง Apple Podcasts, Google Podcasts, และ Spotify.

18 ธันวาคม 2565

พระเมสสิยาห์แห่งชัยชนะ
อิสยาห์ 52:13-53:12

11 ธันวาคม 2565

ไม่กลัวถูกทิ้ง
อิสยาห์ 7:1-14